Bij therapie met assistentie van dieren (AAT) worden er binnen het therapeutische proces dieren betrokken als stimulator, motivator en co-therapeut. Dieren hebben iets ontwapenends waardoor kinderen sneller zichzelf durven zijn en openlijk durven praten.

Equitherapie is een vorm van AAT, waarbij paarden als co-therapeut worden ingezet om kinderen hun persoonlijk doel te helpen bereiken. Het is een oplossingsgerichte en ervaringsgerichte begeleidingsvorm. Tijdens het omgaan met paarden komen kinderen vaak hindernissen tegen waar ze ook in het dagdagelijkse leven op vastlopen. Samen wordt er op zoek gegaan hoe ze die situaties het best kunnen aanpakken en krijgen ze onmiddellijk de kans om deze nieuwe strategie uit te proberen en indien nodig aan te passen.

Waarom paarden inzetten tijdens therapie?

Paarden spiegelen non-verbaal gedrag
Omdat paarden kuddedieren zijn, zijn ze erg fijngevoelig en vangen ze feilloos de gemoedstoestand van anderen op. Deze toestand gaan ze spiegelen. Hun reactie geeft kinderen de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in hun manier van omgaan met zichzelf en met anderen. Dit vormt de basis voor verandering en persoonlijke groei.

Paarden als co-therapeut
Bij equitherapie wordt de therapeut bijgestaan door het paard als co-therapeut. Doordat het paard directe feedback geeft over wat er in de sessies gebeurt, kan de therapeut dit onmiddellijk bespreken. Dit zorgt voor een mooie wisselwerking tussen therapeut, cliënt en paard.

Paarden werken als motivator
Zeker voor kinderen werken paarden vaak als motivator en facilitator. In de meeste gevallen kijken kinderen uit naar de sessies, waardoor therapiemoeheid amper voorkomt. Op veel kinderen heeft het paard een grote aantrekkingskracht, waardoor ze gemakkelijker grenzen gaan verleggen.

Paarden brengen je in het hier-en-nu
Een paard is niet bezig met wat er gisteren gebeurd is, of wat er morgen gaat komen, ze leven in het moment. Door buiten te zijn en in communicatie te treden met de paarden, gaan kinderen dit ook overnemen en dit werkt erg rustgevend. Vanop de paardenrug is het voor kinderen vaak veel gemakkelijker om moeilijke thema’s aan te halen en hierover te reflecteren.

Paarden oordelen niet
Paarden oordelen niet, het maakt hen niet uit hoe je eruit ziet, of wat je aan hebt, of hoe populair je bent op school … Dit schept een veilige context voor kinderen om te ontdekken hoe ze bepaalde gedragspatronen kunnen veranderen. Alles kan, niets moet…

Bij Beestig Buiten kunnen kinderen en jongeren terecht voor:

– het opbouwen van zelfvertrouwen
– leren te ontspannen
– het ontwikkelen van sociale vaardigheden
– verbeteren van gedrags- en leermoeilijkheden
– assertiever leren zijn
– het leren omgaan met faalangst
– het leren aangeven van grenzen
– het stimuleren van probleemoplossend vermogen
– het bewust worden van hun eigen lichaamstaal
– het leren herkennen van en omgaan met hun emoties
– het overwinnen van hun angsten
– het overwinnen van hun angst voor dieren
– het vergroten van hun concentratie en verantwoordelijkheidszin
– het leren omgaan met ASS en AD(H)D
– …

Praktisch:

Er wordt steeds gestart met een intakesessie, waarin er ruimte is voor een kennismaking, het bespreken van de zorgvraag en het toelichten van onze werking. Een intakegesprek duurt ongeveer 1 uur.

Aangepaste kledij en schoenen zijn aan te raden. De sessies gaan door in de roundpen, of we trekken erop uit voor een wandeling in de buurt. De sessies duren steeds 45 minuten.

Tarieven:

Individueel: €70/sessie
Via jouw mutualiteit kan je vaak een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Vraag dit zeker na.

Via ELP: €11/sessie

Sinds juni 2021 ben ik aangesloten bij Ligant vzw, deze staat in voor eerstelijns psychologische zorg (ELP) bij kinderen en jongeren tot en met 23 jaar. Specifiek wil dit zeggen dat een consultatie gedeeltelijk wordt terugbetaald, onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om interventies op korte termijn om te vermijden dat lichte of matige problemen evolueren tot een ernstige of chronische problematiek.

Via ELP heb je recht op maximum 10 sessies per jaar aan het tarief van €11 (of €4 bij verhoogde tegemoetkoming). Informeer bij ons of bij je huisarts over de voorwaarden van dit aanbod.

Annulatievoorwaarden:

Indien je niet aanwezig kan zijn op jouw afspraak, gelieve minstens 24u van tevoren een seintje te geven via mail of telefoon. Bij laattijdige verwittiging wordt er €30 aangerekend.

©rr